NTH226005266583

Vận đơn:226005266583
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
226005266583
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: 4 Tamarind St , Inala , QLD 4077 , Australia
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:

Cập nhật hải quan SYDNEYSYDNEY , AUSTRALIA2023-10-20
Xử lý nhập hàng vào kho hải quan TÂN SƠN NHẤTTAN SON NHAT- HOCHIMINH2023-10-16
Xuất hàng ra khỏi kho NTH LOGISTICSHOCHIMINH2024-01-13
Đã nhận hàng tại kho của NTH LOGISTICS
HOCHIMINH2024-01-13