NTH2999926552

Vận đơn: NTH2999926552
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
NTH2999919903
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: 11648 Leewood Dr, Arlington, TN 38002 , USA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
chưa có thời gian dự kiến
TÌNH TRẠNG HÀNG HÓAĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
DESTINATION CUSTOMS PROCESSING
LOS ANGELES PORT, US2024-01-24
ARRIVED DESTINATION PORTLOS ANGELES PORT, US2024-01-23
Kết nối chuyến tàuVŨNG TÀU- LOS ANGELES2023-12-28
Xuất khẩu lô hàngCÁT LÁI - HOCHIMINH2023-12-25
Cần thêm thông tin từ người gửiCÁT LÁI - HOCHIMINH2023-12-25
XỬ LÝ HÀNG, THỦ TUC HẢI QUAN LÊN TÀU XUẤT KHẨUCÁT LÁI - HOCHIMINH2023-12-21
NHẬP KHO HẢI QUANCÁT LÁI - HOCHIMINH2023-12-21
Xuất hàng ra khỏi kho NTH LOGISTICSGÒ VẤP- HOCHIMINH2023-12-18
Đã nhận hàng tại kho của NTH LOGISTICS
GÒ VẤP- HOCHIMINH2023-12-16

kết nối phát nội địa UPS.COM mời quý khách truy cập vào mã sau: 1Z2FE7250330052930