231027958588

Vận đơn: 231027958588Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật231027958588
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: 111 Arbor View
Cir Diberville, MS 39540, USA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:

TÌNH TRẠNG HÀNG HÓAĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
Thông quan hàng hóa và phát nội địa- kết nối Fedex EXPNEW YORK, USA2023-11-31
Cập nhật hải quan New YorkNEW YORK, USA2023-10-30
Xử lý nhập hàng vào kho hải quan TÂN SƠN NHẤTTAN SON NHAT- HOCHIMINH2023-10-28
Xuất hàng ra khỏi kho NTH LOGISTICSHOCHIMINH2023-10-27
Đã nhận hàng tại kho của NTH LOGISTICS
HOCHIMINH2023-10-27

kết nối phát nội địa Fedex Express mời quý khách truy cập vào mã sau: 785605432209