SKD231111562993

Vận đơn: 231111562993 Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật231111562993
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: 300 W. First Street Box 191055 Arlington TX 76019 USA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
2023-11-24
TÌNH TRẠNG HÀNG HÓAĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
Thông quan hàng hóa và phát nội địa- kết nối Fedex EXPNEW YORK, USA2023-11-20
Cập nhật hải quan New YorkNEW YORK, USA2023-11-20
Xử lý nhập hàng vào kho hải quan TÂN SƠN NHẤTTAN SON NHAT- HOCHIMINH2023-11-12
Xuất hàng ra khỏi kho NTH LOGISTICSHOCHIMINH2023-11-11
Đã nhận hàng tại kho của NTH LOGISTICS
HOCHIMINH2023-11-11

kết nối dịch vụ phát nội địa của fedex.com quý khách vui lòng truy cập mã vận đơn sau đây: 786234501877