SKD231130454865

Vận đơn: SKD231130454865 Tình Trạng Hải Quan Đã Cập NhậtSKD231130454865
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: 6009 7TH AVE APT 2 BROOKLYN NY 11220 USA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
2023-12-14
TÌNH TRẠNG HÀNG HÓATÌNH TRẠNG CẬP NHẬTTHỜI GIAN
Cập nhật hải quan New YorkNEW YORK, USA2023-12-06
Xử lý nhập hàng vào kho hải quan TÂN SƠN NHẤTTAN SON NHAT- HOCHIMINH2023-12-01
Xuất hàng ra khỏi kho NTH LOGISTICSHOCHIMINH2023-11-30
Đã nhận hàng tại kho của NTH LOGISTICS
HOCHIMINH2023-11-29