SKD231209150041

Vận đơn: 231209150041
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
231209150041
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: 118 S Michigan Ave B Saginaw MI 48602 USA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
2023-12-29
TÌNH TRẠNG HÀNG HÓAĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thông quan hàng hóa và phát nội địa- kết nối Fedex EXPNEW YORK, USA2023-12-28
Cập nhật hải quan New YorkNEW YORK, USA2023-12-16
Xử lý nhập hàng vào kho hải quan TÂN SƠN NHẤTTAN SON NHAT- HOCHIMINH2023-12-10
Xuất hàng ra khỏi kho NTH LOGISTICSHOCHIMINH2023-12-09
Đã nhận hàng tại kho của NTH LOGISTICS
HOCHIMINH2023-12-08

kết nối phát nội địa Fedex Express mời quý khách truy cập vào mã sau: 787721610348