SKD231212969685

Vận đơn: SKD231212969685
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
SKD231212969685
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: 9629 Lou Dr Northglenn CO 80260 USA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
2023-12-23
TÌNH TRẠNG HÀNG HÓATÌNH TRẠNG CẬP NHẬTTHỜI GIAN
Thông quan hàng hóa và phát nội địa- kết nối Fedex EXPNEW YORK, USA2023-12-20
Cập nhật hải quan New YorkNEW YORK, USA2023-12-20
Cập nhật hải quan TOKYOTOKYO -JAPAN2023-12-18
Cập nhật hải quan SINGAPORESINGAPORE CHANGI2023-12-16
Xử lý nhập hàng vào kho hải quan TÂN SƠN NHẤTTAN SON NHAT- HOCHIMINH2023-12-13
Xuất hàng ra khỏi kho NTH LOGISTICSHOCHIMINH2023-12-12
Đã nhận hàng tại kho của NTH LOGISTICS
HOCHIMINH2023-12-12

Kết nối phát nội địa Fedex Express mời quý khách truy cập vào mã sau: 787860322940