SKD231220799900

Vận đơn: 231220799900
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
231220799900
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: 2129 Farm to Market 2920 Ste 130
Spring, TX 77388 , USA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến: 2024-01-02

Cập nhật hải quan New YorkNEW YORK, USA2023-10-27
Cập nhật hải quan SingaporeSINGAPORE2023-12-27
Xử lý nhập hàng vào kho hải quan TÂN SƠN NHẤTTAN SON NHAT- HOCHIMINH2023-12-21
Xuất hàng ra khỏi kho NTH LOGISTICSHOCHIMINH2023-12-20
Đã nhận hàng tại kho của NTH LOGISTICS
HOCHIMINH2023-12-19

kết nối phát nội địa Fedex Express mời quý khách truy cập vào mã sau: 788318105984