SKD231227156844

Vận đơn: SKD231227156844
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
SKD231227156844
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: 5925 71st Ave N Brooklyn Park MN 55429, USA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến: chưa có sẵn
Đang xử lý hải quanNEW YORK, USA2024-01-11
Cập nhật hải quan New YorkNEW YORK, USA2024-01-10
Cập nhật hải quan TokyoJAPAN2024-01-02
Cập nhật hải quan SingaporeSINGAPORE2023-12-29
Xử lý nhập hàng vào kho hải quan TÂN SƠN NHẤTTAN SON NHAT- HOCHIMINH2023-12-27
Xuất hàng ra khỏi kho NTH LOGISTICSHOCHIMINH2023-12-27
Đã nhận hàng tại kho của NTH LOGISTICS
HOCHIMINH2023-12-26